Bjarne Robberstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bjarne Robberstad (f. 1965) er professor i helseøkonomi ved Universitetet i Bergen.

Oppgitte interessekonflikter: Han er kollega med Ole Frithjof Norheim og har vore forfattar saman med han ved fleire høve.

Email: Bjarne.robberstad@uib.no

Artikler av Bjarne Robberstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media