Bjarne Robberstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarne Robberstad

Bjarne Robberstad
25.08.2015
In Norwegian health services there is a broad consensus that serious health conditions must be given higher priority than less severe conditions. At the same time, giving emphasis to age when setting...
Jan Abel Olsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Jon Magnussen, Ole Frithjof Norheim, Bjarne Robberstad
05.03.2013
Det er fint at en artikkel kan invitere til kritisk refleksjon. Vegard Bruun Wyllers lederkommentar i Tidsskriftet nr. 1/2013 ( 1 ) bærer dessverre preg av at han har benyttet anledningen til å ytre...
Bjarne Robberstad, Jan Erik Askildsen, Ole Frithjof Norheim
17.09.2013
Norske helseprioriteringar skal baserast på ei samla vurdering av kor alvorleg sjukdommen er, kor effektivt tiltaket er og i kva grad meirkostnadene ved tiltaket står i eit rimeleg...
Torbjørn Wisløff, Bjarne Robberstad
08.09.2015
Seniorforsker og professor Erik Nord har i sin artikkel om Markov-modellering ( 1 ) vært uklar angående noen ord og uttrykk. Under avsnittet om Monte Carlo-simulering påpeker han ganske riktig at man...
Bjarne Robberstad
22.09.2015
Erik Nord gir uttrykk for at «en tilstands alvorlighet» i dag er eit godt etablert uttrykk. Dette har eg til gode å høyre frå personar som har forsøkt å operasjonalisere det i praksis. Uttrykket ser...
Bjarne Robberstad
25.08.2015
Det er brei semje om at alvorleg sjukdom skal ha høgare prioritet i den norske helsetenesta enn mindre alvorleg sjukdom. Samtidig er det svært kontroversielt å legge vekt på...