Per Bjark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Bjark

Per H. Bjark
16.05.2019
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland and Dag Berild have commented on my article on Lyme borreliosis. They request more information than I can provide within the framework of a comment. The distribution...
Per H. Bjark
08.04.2019
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland, Dag Berild har kommentert min artikkel om Lyme-borreliose. De etterlyser mye mer enn jeg kan svare på innenfor kommentarrammene. Borrelia genotypeutbredelse er...
Per H. Bjark
25.02.2019
Is Lyme borreliosis correctly diagnosed and treated? After contact with a number of patients I can state that not infrequently, patients with suspected Lyme borreliosis with no pathological findings...
Per H. Bjark
15.02.2019
Blir Lyme-borreliose riktig diagnostisert og behandlet? Etter kontakt med en rekke pasienter kan jeg fastslå at pasienter med mistenkt Lyme-borreliose uten patologiske funn i spinalvæske ikke sjelden...
Per Bjark, Vidar Ormaasen, Torkild Skjelmerud
18.12.2008
I Tidsskriftet nr. 15/2008 hevder Knut Eirik Eliassen og medarbeidere at førstehåndsvalg for erythema migrans fortsatt er penicillin ( 1 ). Dette tilsvarer de svenske anbefalingene ( 2 ), men står...
Per Bjark, Reinhardt W. Flø
10.06.2000
En 56 år gammel kvinne ble innlagt i medisinsk avdeling etter å ha hatt feber i åtte dager. Temperaturmålingene hadde vist verdier 39 – 40 ˚C. I tillegg til frysninger hadde hun hatt generell...
Per Bjark
30.09.2014
I Tidsskriftet nr 14/2014 kommenterer Tore Midtvedt effekter av ceftriaxone i nervesystemet ( 1 ). Det har spesielt i USA vært en del diskusjon om effekten av langvarig ceftriaxonebehandling ved...