Birgitte Klüwer-Trotter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Birgitte Klüwer-Trotter

Birgitte Klüwer-Trotter, Olaug S. Lian
10.01.2012
Recent research indicates that socio-economic differences in health are increasing, even in an egalitarian society such as Norway, and one of the key objectives of Norwegian health policies is to...
Birgitte Klüwer-Trotter, Olaug S. Lian
10.01.2012
Nyere forskning tyder på at sosioøkonomiske ulikheter i helse øker, selv i et egalitært samfunn som Norge, og en sentral målsetting i norsk helsepolitikk er å redusere slike ulikheter ( 1  –  2 )...