Birgitte Espehaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Birgitte Espehaug (f. 1962)

er dr. philos. Hun er statistiker ved Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.

Oppgitte interessekonflikter: Har holdt foredrag som har gitt Nasjonalt register for leddproteser honorar av firmaet Stryker.

Email: birgitte.espehaug@helse-bergen.no

Nasjonalt register for leddproteser

Ortopedisk klinikk

Haukeland universitetssykehus

og

Høgskolen i Bergen

Artikler av Birgitte Espehaug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media