Birgit Abelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Birgit Abelsen

Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Eva Håheim Pedersen, Mette Skipperud
06.05.2004
Vi ville undersøke om desentralisering av spesialisthelsetjenester er lønnsomt for samfunnet og vise hvilke parter som bærer og hvilke som sparer kostnader ved en slik organisering. Det empiriske...
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Helen Brandstorp
01.12.2015
A key intention behind the introduction of the GP contract scheme was to promote continuity in the doctor-patient relationship ( 1 ). In the context of general practice this is an important quality...
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Helen Brandstorp
01.12.2015
En viktig intensjon med innføringen av fastlegeordningen var å fremme kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient ( 1 ). Dette er en viktig kvalitetsindikator i allmennmedisinsk sammenheng ( 2 )...