Birgit Abelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

UiT – Norges arktiske universitet

Og

Institutt for samfunnsmedisin

UiT – Norges arktiske universitet

Hun har bidratt med analyse av data og skriving av artikkelen.

Birgit Abelsen er ph.d. i helsevitenskap, cand.scient. i statistikk og master i folkehelsevitenskap. Hun er forskningsleder og professor.

Artikler av Birgit Abelsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media