Betty Kalikstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Betty Kalikstad

Betty Kalikstad
10.09.2009
En ny EU-lov skal bidra til bedre medikamentell behandling av barn. Dette er historisk. Siden 1997 har EU arbeidet med et nytt og omfattende lovverk. Det trådte i kraft i januar 2007. Loven har full...
Tone Westergren, Betty Kalikstad
23.03.2006
Oralt vitamin E inngår i behandlingen av flere pasientgrupper og gis blant annet til barn med lever-/gallesykdom, til premature og til syke nyfødte. Det forskrives gjerne vitamin E-dråper 50 mg/ml,...
Betty Kalikstad, Tone Westergren
23.03.2006
Barn blir i mange tilfeller behandlet med legemidler som ikke er tilgjengelige i egnet styrke eller form. For å kunne gi et behandlingstilbud har man da to alternativer: Enten et egnet preparat fra...
Betty Kalikstad, Thor Willy Ruud Hansen
09.10.2003
To av tre barn får ikke-godkjent legemiddelbehandling og omkring 90 % av nyfødte som intensivbehandles, får et ikke-dokumentert legemiddel eller et legemiddel som administreres på en ikke-godkjent...
Betty Kalikstad, Lars Gramstad
02.06.2005
Mange legemidler som brukes hos barn, er kun utprøvd hos voksne. EU tar initiativ til bedring – med konsekvenser også for Norge Halvparten av all legemiddelbehandling av barn i sykehus skjer uten at...
Betty Kalikstad
21.10.2010
Rose, Klaus Anker, John N. van den Guide to paediatric drug development and clinical research 221 s, tab, ill. Basel: Karger, 2010. Pris CHF 162 ISBN 978-3-8055-9362-5 Målgruppen er alle som er...
Betty Kalikstad
02.09.2014
Gjentatte episoder med feberkramper hos barn er assosiert med økt risiko for utvikling av AD/HD. AD/HD (attention deficit/hyperactivity disorder) er en heterogen nevrobiologisk tilstand som gir...