Berit Hofset Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Berit Hofset Larsen er kreftsykepleier, ph.d.-stipendiat og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Berit Hofset Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media