Berit Hofset Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Berit Hofset Larsen er kreftsykepleier og stipendiat/forsker ved Senter for medisinsk etikk samt nestleder i klinisk etikkomité ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet og medlem i sentral klinisk etikkomité ved Oslo universitetssykehus.

Artikler av Berit Hofset Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media