Berit Borch-Iohnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Borch-Iohnsen

Berit Borch-Iohnsen, Tor-Arne Hagve, Anton Hauge, Ketil Thorstensen
30.04.2009
Jern er en essensiell komponent i kroppens forskjellige prosesser, og transport av oksygen ved hjelp av hemoglobin er den kvantitativt viktigste. Total jernmengde i en frisk, voksen person (2 – 6 g)...
Tor-Arne Hagve, Arne Åsberg, Rune Ulvik, Berit Borch-Iohnsen, Ketil Thorstensen
30.04.2009
I 1979 ble det i The Lancet ( 1 ) publisert en historie om en flypassasjer som utløste alarmen i sikkerhetskontrollen uten at det var mulig å finne årsaken der og da. Det viste seg å være en pasient...
Arne Åsberg, Ketil Thorstensen, Rune Ulvik, Berit Borch-Iohnsen, Tor-Arne Hagve, Anton Hauge
19.11.2009
Vi er enige med Tore Bjerke i at s-transferrinmetning ikke bør brukes som eneste test hvis pasienten har symptomer som kan tyde på arvelig hemokromatose. Utredningen blir mest effektiv om vi måler...
Berit Borch-Iohnsen, Jan I. Pedersen, Tore Henriksen
24.08.2006
Sosial- og helsedirektoratet har utgitt nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Retningslinjene anbefaler måling av hemoglobinnivå ved første kontroll og i uke 28, som grunnlag for vurdering av...
Berit Borch-Iohnsen, Anton Hauge
30.03.2001
Vi er glade for at Finn Wisløff er enig med oss i vår hovedkonklusjon at jernpreparater bør reseptbelegges. Vi synes også at hans kommentarer angående et par av våre utsagn er berettigede. Vi har...
Berit Borch-Iohnsen, Anton Hauge
10.02.2001
Jern er et nødvendig næringsstoff. I kroppen er jernet bundet til forskjellige proteiner og har mange funksjoner. Slike forbindelser er f.eks. hemoglobin, jerntransportproteinet transferrin,...