Berit Austveg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Austveg

Berit Austveg
13.01.2020
Hanne Marie Johansen Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag 247 s. Oslo: Samlaget, 2019. Pris NOK 389 ISBN 978-82-521-9481-4 Historielesing er spennende, ikke bare fordi den gir oss...
Berit Austveg
09.09.2019
Regjeringen går inn for å bedre behandlingstilbudet til kvinner som er kjønnslemlestet. Det er riktig vei å gå. En rekke yrkesutøvere har plikt til å prøve å avverge kjønnslemlestelse dersom de tror...
Berit Austveg
19.11.2009
Statsminister Jens Stoltenberg er med i et globalt nettverk av statsledere som har satt seg fore å bidra til en reduksjon i barne- og mødredødelighet. Norge støtter Tanzania med 50 millioner kroner i...
Berit Austveg, Johanne Sundby
04.10.2011
Reproductive health pertains to aspects of health associated with love life and sexuality. In this area there are great social differences, and of the UN’s Millennium Development Goals (MDGs), least...
Berit Austveg
10.12.2013
Almost 50 000 women die every year from complications arising from abortion. There are more abortions and more complications in countries with restrictive legislation. Global debate should focus more...
Berit Austveg
26.08.2010
K. Brodwalls artikkel om mødredødelighet i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 ( 1 ) inneholder noen misforståelser som er såpass vanlige at de bør korrigeres. Han definerer mødredødelighet som død under...
Berit Austveg, Johanne Sundby
04.10.2011
Reproduktiv helse dreier seg om helseaspektene knyttet til kjærlighetsliv og seksualitet. Her finnes store sosiale helseforskjeller, og FNs tusenårsmål nr. 5, som omhandler reproduktiv helse, er det...
Berit Austveg
10.12.2013
Nesten 50 000 kvinner dør hvert år av abortrelaterte komplikasjoner. Det er flere aborter og flere komplikasjoner i land med restriktiv lovgivning. Globale diskusjoner bør handle mer om...