Per Bergsjø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Bergsjø

Per Bergsjø
18.01.2007
Det dukker stadig opp nye metoder for undersøkelse og behandling. Noen blir innført etter grundig utprøvning, andre mer tilfeldig. Rutinemessig undersøkelse av blod fra navlesnoren hos nyfødte hører...
Per Bergsjø
19.04.2007
Utgangspunktet for min kommentarartikkel var informasjon (som jeg hadde grunn til å stole på) om at man ved minst to store fødeavdelinger hadde innført blodprøve fra navlesnoren som rutine ved alle...
Per Bergsjø
01.05.2008
Ellen Blix og medarbeidere skriver i Tidsskriftet nr. 6/2008 at vi har lite forskningsbasert kunnskap om fødselens varighet ( 1 , 2 ). De fant ulike definisjoner av fødselens start og fødselens faser...
Per Bergsjø
17.12.2009
Gilbert, M Fosse, E. Øyne i Gaza 311 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2009. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-39381-3 Mads Gilbert og Erik Fosse har skrevet en dramatisk beretning om sitt opphold i Gaza fra...
Per Bergsjø
29.11.2006
I 1988, da Eilif Chr. Rytter i Tidsskriftet etterlyste epikriser som han ikke fikk ( 1 ), syntes vi det var selvsagt at innleggende lege skulle få epikrise. En representant for Helsedirektoratet...
Marius Joachim Beiske, Lars Næss, Per Bergsjø
22.06.2006
Abortloven sier at kvinner selv kan bestemme om de vil avbryte et svangerskap innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Fordi «utgangen av 12. svangerskapsuke» ikke er helt entydig, gav Sosial- og...
Per Bergsjø
18.03.2004
Rud, Torkel Moen, Mette Haase Seeberg, Tom Klimakteriehåndboken 232 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 345 ISBN 82-05-30112-3 Med bidrag fra 26 spesialister på ulike felter, de tre...
Siri Vangen, Per Bergsjø
18.12.2003
En tredel av dødsårsakene skyldes hypertensive svangerskapskomplikasjoner. Foto SCANPIX/RETNA USA Sett i globalt perspektiv er mødredødelighet et formidabelt helseproblem. Hvert år dør rundt en halv...
Malin Eberhard-Gran, Rannveig Nordhagen, Eli Heiberg, Per Bergsjø, Anne Eskild*
18.12.2003
Livshendelser som innebærer at man går fra én periode i livet til en annen, slik som fødsel, pubertet, giftermål og dødsfall, blir i mange samfunn markert med tradisjonsbundne handlinger av religiøs...
Kjell Haram, Odd Harald Rognerud Jensen, Are Dalen, Per Bergsjø
10.03.2002
I Norge lever ca. 1 500 mennesker med HIV-infeksjon. Hvert år smittes 70 – 100 nordmenn. Insidensen (antall nye individer per år) er ukjent, men er beregnet til ca to per 100 000 nordmenn. I de siste...
Per Bergsjø
10.02.2002
Moshi, fredag aften 16. november 2001 Tropisk kommunikasjon Jeg sitter alene på terrassen til Frihetens Herberge med en kopp te og filosoferer i tropenatten. Bak meg hører jeg lyden fra fjernsynet i...
Roald E. Strandjord, Jon Arne Søreide, Per Bergsjø
20.06.2001
Alf Thorvald Tysvær Overlege dr.med. Alf Thorvald Tysvær døde fredfullt i sitt hjem, etter lang tids sykdom. Han som hadde viet sitt yrkesaktive liv til å hjelpe mennesker...
Kjell Haram, Per Bergsjø, Jouko Pirhonen
30.04.2001
I svangerskapsomsorgen må leger og jordmødre som ikke har tilgang til ultralyd, bruke symfyse-fundus-mål til å estimere fostervekt og fostervekst. Et stort symfyse-fundus-mål kan være uttrykk for at...
Kjell Haram, Line Bjørge, Kristian Guttu*, Per Bergsjø
10.05.2000
Preeklampsi oppstår i svangerskapet og går over etter fødselen. Diagnosen forutsetter at både hypertensjon og proteinuri er til stede. Ødem er vanlig, men er ikke nødvendig for å stille diagnosen...
Per Bergsjø
10.04.2000
Debatten om abortloven har stadig nye innfallsvinkler. Nå handler det om svangerskapsavbrudd på grunn av fosterskade. Bakgrunnen er at Nasjonalt senter for fostermedisin ønsket å teste positive og...
Per Bergsjø
20.05.2000
I en artikkel om p-pillesalg, fødsler og svangerskapsavbrudd før og etter ”Marvelon-saken” har Skjeldestad en upresis opplysning som bør korrigeres, da den ellers lett kan feste seg og bli en...