Benthe Sjøli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hjerteseksjonen

Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus, Arendal

Hun har bidratt med tolking av data og revisjon og godkjenning av manus.

Benthe Sjøli er ph.d., spesialist i indremedisin og overlege.

Artikler av Benthe Sjøli
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media