Bente Thommessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Thommessen

Bente Thommessen
02.10.2019
Med en poengtert anamnese og en god klinisk undersøkelse kan man i de fleste tilfeller skille ufarlig akutt svimmelhet fra farlig. De fleste som har arbeidet på legevakt eller i et akuttmottak, har...
Silje Holt Jahr, Ole Morten Rønning, Antje Sundseth, Loreta Skrebelyte-Strøm, Bente Thommessen
26.06.2018
En mann i 40-årene ble i løpet av få måneder innlagt gjentatte ganger med nye hjerneinfarkter og transitorisk iskemisk anfall (TIA). Utredningen identifiserte to tilstander som begge kan gi...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning
06.06.2017
Stroke is one of the most frequent causes of death and the most common cause of severe disability ( 1 ). Around 15 000 people suffer from stroke each year ( 1 ). Most of these patients are elderly,...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning
06.06.2017
Hjerneslag er en av de vanligste årsakene til død og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning ( 1 ). Omtrent 15 000 mennesker rammes av hjerneslag hvert år ( 1 ). Flesteparten av...
Bente Thommessen, Torgeir Bruun Wyller
03.05.2007
Mobilisering av pasienten er viktig og bør starte så tidlig som mulig. Illustrasjonsfoto © Dennis MacDonald, age fotostock/GV-Press I løpet av de siste tiårene har interessen og kunnskapen om...
Christer Mjåset*, Pål Gulbrandsen, Ole Morten Rønning, Bente Thommessen
18.12.2008
Statens helsetilsyn utga i 2002 retningslinjer for forhåndsvurderinger om når man skal avstå fra hjerte-lunge-redning (HLR minus-vedtak) ( 1 ). Rundskrivet er blitt debattert både i mediene og i...
Ole Morten Rønning, Bente Thommessen
16.06.2005
Rundt 15 000 mennesker i Norge rammes av hjerneslag hvert år. Sykdommen er den vanligste årsaken til død av nevrologisk sykdom og den tredje vanligste dødsårsak totalt. Hjerneslag er den sykdom som...
Brynjar Fure, Erik Hauge Engebretsen, Bente Thommessen, Anne Rita Øksengård, Anne Brækhus
03.06.2011
Normal aldring medfører flere endringer i nervesystemet. Samtidig med disse endringene ses det i høy alder en økning i forekomsten av nevrologisk sykdom ( 1 ). Dette medfører at nevrologisk...
Håkon Ihle-Hansen, Guri Hagberg, Bente Thommessen, Hege Ihle-Hansen
02.06.2015
Hjerneinfarkt i forsyningsområdet til det bakre kretsløpet har uspesifikke symptomer og kan være en diagnostisk utfordring. For å sikre flere optimal behandling må kunnskapen om symptomene økes både...