Bente Johanne Backer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Johanne Backer

Bente Johanne Backer, Kari Røine Fosse
03.11.2005
Vi ønsker å kommentere artikkelen til Elise Christine Bjørkholen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 12/2005 om miksjonsuretrocystografi (MUCG) ( 1 ). Deres hovedbudskap er at gjennomføringen av...