Bente Bakken Rasmussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Bakken Rasmussen

Bente Bakken Rasmussen
04.01.2007
Jeg arbeider som sosionom ved en psykiatrisk poliklinikk og har med stor interesse lest artiklene i Tidsskriftet nr. 21/2006 om de distriktspsykiatriske sentrene ( 1  –  3 ). Da jeg begynte for tre...
Bente Bakken Rasmussen
28.06.2007
I Tidsskriftet nr. 7/2007 tar Petter Andreas Ringen et oppgjør med den biologisk-reduksjonistiske modellen kontra den holistiske medisintankegangen i psykiatriske helsetjenester ( 1 ). Per Fugelli er...