Bent Folkvord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bent Folkvord

Bent Folkvord
20.05.2010
Holan, S Hagtvedt, ML Det nye livet Svangerskap, fødsel, barseltid. 2. utg. 294 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 428 ISBN 978-82-450-0671-1 Målgruppen er sykepleiestudenter, men...