Bent Asgeir Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bent Asgeir Larsen

Bent Asgeir Larsen
28.09.2020
The summary care record electronic service stores a complete medication history for all patients. This history consists partly of copies of all electronic prescriptions, and partly of dispensing...
Bent Asgeir Larsen
28.09.2020
I den elektroniske tjenesten kjernejournal lagres en komplett legemiddelhistorikk for alle pasienter. Denne historikken består dels av kopi av alle e-resepter og dels av utleveringsmeldinger fra...
Bent Asgeir Larsen
14.08.2019
Kjernejournalen fungerer. Snart kommer enda bedre integrasjon med journalsystemene og automatisk synkronisering av kritisk informasjon. Overflod av informasjon i pasientjournalen er et problem. Det...
Eirik Nikolai Arnesen, Bent Asgeir Larsen
28.10.2014
The introduction of the Norwegian Summary Care Record means that all alert information registered for each individual patient will be available all over the country. This will give us a more abundant...
Eirik Nikolai Arnesen, Bent Asgeir Larsen
28.10.2014
Med innføringen av kjernejournal vil kritisk informasjon registrert på den enkelte pasient bli tilgjengelig nasjonalt. Vi vil da få et rikere informasjonsgrunnlag for tilpassing av behandling...
Bent Asgeir Larsen, Eirik Nikolai Arnesen
24.02.2015
I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 2/2015 beskriver Jon Haffner sin egen store journal som ustrukturert og uoversiktlig, og stiller spørsmål ved hvorvidt kjernejournal vil løse et slikt problem (...
Bent Asgeir Larsen
03.05.2016
Stein Are Aksnes & Kristian E. Kristoffersen har i Tidsskriftet nr. 5/2016 noen viktige poenger om pasienter med sjeldne diagnoser ( 1 ). Under arbeidet med etablering av nasjonal kjernejournal...