Bengt Frode Kase

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bengt Frode Kase

Lisbet Nortvedt, Bengt Frode Kase
20.02.2000
Det var tidligere liten oppmerksomhet omkring barns behov ved sykehusopphold. Det var faktisk en utbredt holdning blant helsepersonell at barn hadde det best på sykehuset uten at foreldrene var hos...
Beate Ørbeck, Kjetil Sundet, Jens Veilemand Jørgensen, Bengt Frode Kase, Sonja Heyerdahl
17.11.2005
Ved medfødt hypotyreose er det for lav tyroksinproduksjon. Ubehandlet vil dette føre til hjerneskade. Innføring av nyfødtscreening og igangsetting av behandling med tyroksin få uker etter fødselen...