Benedicte W. Wardemann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Benedicte W. Wardemann har bachelor i psykologi, er lege i spesialisering i allmennmedisin og i idrettsmedisin og er fastlege ved Med Vest legesenter, Oslo. Hun er varatillitsvalgt for fastlegene i Bærum, medlem av Legerådet og Norsk forening for allmennmedisins faggruppe for sosial ulikhet i helse.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Benedicte W. Wardemann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media