Benedicte Paus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Benedicte Paus

Benedicte Paus
15.10.2018
DNA-undersøkelser kan gi molekylær diagnose i 70 % av familier med familiær og hos 10 % med antatt sporadisk amyotrofisk lateral sklerose. Resultatet av DNA-undersøkelser påvirker i dag ikke...
Benedicte Paus
04.09.2018
Patients with serious and potentially hereditary disease and their relatives may benefit from genetic exploration and counselling, even when predictive genetic testing is not available. In many...
Benedicte Paus
03.09.2018
Pasienter med alvorlig og mulig arvelig sykdom og deres slektninger kan ha nytte av genetisk utredning og veiledning, også når prediktiv gentesting ikke er aktuelt. Ved mange sykdommer, som for...
Svend Rand-Hendriksen, Lena Lande Wekre, Benedicte Paus
10.08.2006
Arvelige bindevevssykdommer kan skyldes defekter i eller mangel på mikrofibrene fibrillin, elastin eller kollagen. Ehlers-Danlos’ syndrom skyldes kollagendefekter og/eller kollagenmangel. Syndromet...
Benedicte Paus
15.10.2013
Stubbs, Matt Suleyman, Narin Cell biology and genetics 4. utg. 200 s, tab, ill. Edinburgh: Mosby Elsevier, 2013. Pris EUR 31 ISBN 978-0-7234-3622-5 «Love it or hate it, you need to understand these...
Benedicte Paus
20.08.2013
Korf, Bruce R. Irons, Mira B. Human genetics and genomics 4. utg. 269 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 38 ISBN 978-0-470-65447-7 Dette er fjerde utgave av Korfs lærebok, som...
Benedicte Paus
05.05.2015
Utviklingen i medisinsk genetikk skjer hurtig og krever nye ord og begreper. Faget er et eksempel på at man ofte har klart å finne gode norske avløserord. Normal genetisk variasjon kalles...