Benedicte Falkenberg-Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for thorax-, ØNH- og karradiologi

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Benedicte Falkenberg-Jensen er ph.d., spesialist i radiologi og seksjonsoverlege.

Artikler av Benedicte Falkenberg-Jensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media