Benedicte Falkenberg-Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Benedicte Falkenberg-Jensen (f. 1976) er spesialist i radiologi og overlege ved seksjon for thorax-, kar- og øre-nese-halsradiologi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Benedicte Falkenberg-Jensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media