Benedicte Agdestein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Benedicte Agdestein (f. 1984)

er lege i spesialisering ved Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger. Hun er tilknyttet Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Universitetet i Oslo.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

Avdeling for allmennmedisin, HELSAM

Universitetet i Oslo

Artikler av Benedicte Agdestein
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media