Beier RM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Beier RM

Steihaug S, Nafstad P, Vikse R, Beier RM, Tangen T
10.01.1998
Sammendrag I Stovner bydel er det siden 1990 gjennomført flere tiltak for å redusere fallskader blant eldre, blant annet er det gitt informasjon til eldre og til ansatte i eldreomsorgen om...