Beate Viddal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Beate Viddal

Rune Haaverstad, Stein Koldsland, Ole Magnus Hagen, Steinar Kiil, Oliver Meyerdierks, Ottar Arild Bjerkeset, Beate Viddal
30.03.2017
Nils Olav Neverdal døde av en plutselig oppstått sykdom 25. januar 2017, nær 51 år gammel. Han ble født i Sverige, men vokste opp i Norge. Han hadde et nært forhold til sin danske familiehistorie,...
Morten Vetrhus, Beate Viddal, Helga Loose, Nils Olav Neverdal, Erik Nordang
05.11.2009
Abdominale aortaaneurismer vil med økende diameter ha økende risiko for ruptur. Klinisk kan de klassifiseres som asymptomatiske, symptomatiske eller rumperte. Et symptomatisk aneurisme gir...
Birger Valen, Beate Viddal
20.06.2000
Spinal stenose er som regel resultatet av ein degenerativ prosess i columna. Skivedegenerasjon medfører høgdereduksjon og protrusjon av discus. Fasettleddsartrose resulterer i osteofyttpåleiring og...