Beate Ørbeck

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinikk for psykisk helse og avhengighet

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med kommentarer til og revisjon av førsteutkastet og har godkjent den endelige manusversjonen.

Beate Ørbeck er dr.philos., psykologspesialist og forsker.

Artikler av Beate Ørbeck
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media