Audun Aase

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Audun Aase

Harald Reiso, Yvonne Kerlefsen, Audun Aase, Ingeborg S. Aaberge, Knut Eirik Eliassen, Randi Eikeland
05.05.2021
A Nordic consensus statement on how to improve the assessment, treatment and follow-up of people with long-term symptoms suspected to be the result of tick-borne diseases, has been prepared by...
Harald Reiso, Yvonne Kerlefsen, Audun Aase, Ingeborg S. Aaberge, Knut Eirik Eliassen, Randi Eikeland
03.05.2021
Fagspesialister og brukere har utarbeidet nordisk konsensus for bedre utredning, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer. Det innebærer blant...
Yngvar Tveten, Sølvi Noraas, Audun Aase
28.01.2014
Cellulære tester for påvisning av borreliasykdom benyttes av noen utenlandske laboratorier. Disse tillegges av enkelte leger i Norge betydelig vekt i diagnostikken av såkalt kronisk borreliose. Det...