Astrid Stormorken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Stormorken

Eva Sigstad, Krystyna Kotanska Grøholt, Kjersti Jørgensen, Astrid Stormorken, Henrik Stenwig Li
06.06.2017
When patients have symptoms stemming from different organ systems, several specialists will often be involved in their treatment. Interdisciplinary thinking may be crucial for early diagnosis and...
Eva Sigstad, Krystyna Kotanska Grøholt, Kjersti Jørgensen, Astrid Stormorken, Henrik Stenwig Li
06.06.2017
Hos pasienter med symptomer fra ulike organsystemer vil ofte ulike spesialister være involvert i behandlingen. En tverrfaglig tankegang kan være helt avgjørende for tidlig diagnostikk og livreddende...
Pål Møller, Astrid Stormorken, Jaran Apold
10.08.2006
Dette er en konsensusrapport som beskriver enighet mellom alle norske medisinsk-genetiske institusjoner som behandler arvelig tarmkreft. Det redegjøres for hva arvelig tarmkreft er, hvilke genetiske...