Astrid Rojahn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Astrid Rojahn (f. 1967) er spesialist i pediatri, med spesialkompetanse i infeksjonssykdommer. Hun er overlege ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, medlem av tuberkulosekomiteen og styremedlem i interessegruppen for pediatriske infeksjonssykdommer, Legeforeningen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Barnemedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus

Artikler av Astrid Rojahn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media