Astrid L. Nylenna

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid L. Nylenna

Astrid L. Nylenna
11.03.2010
Pedersen, JI Hjartåker, A Andersen, SA. Grunnleggende ernæringslære 456 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 575 ISBN 978-82-05-39522-0 Landsforeningen for kosthold og helse ga ut...