Astrid Edland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Edland

Line Broch, Simone Wester, Anniken Haslund, Astrid Edland
25.05.2020
Magnetic resonance imaging is a non-invasive test with a low complication rate even when using contrast agents. Nevertheless, even routine examinations can cause serious complications, as this case...
Line Broch, Simone Wester, Anniken Haslund, Astrid Edland
25.05.2020
Magnetresonansundersøkelse er en ikke-invasiv undersøkelse med lav komplikasjonsrate, også ved bruk av kontrast. Likevel kan selv rutineundersøkelser medføre alvorlige komplikasjoner, slik denne...