Astrid Edland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrologisk avdeling

Drammen sykehus

Vestre Viken

Astrid Edland er spesialist i nevrologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Astrid Edland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media