Astrid Berild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Astrid Berild (f. 1987) var medisinstudent ved Universitetet i Oslo, nå turnuslege ved Drammen sykehus. Hun har bidratt med litteratursøk, i utarbeiding av selve manuset og har lest og godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for ernæringsvitenskap

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

Artikler av Astrid Berild
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media