Astri M. Lang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astri M. Lang

Astri M. Lang
05.03.2013
Maholmes, Valerie King, Rosalind B. The Oxford handbook of poverty and child development 725 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-976910-0 Tidlig barndom er...