Asta Juzeniene

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asta Juzeniene

Asta Juzeniene, Johan Moan
08.10.2009
Vi har tidligere vist at for pasienter med kreft er prognosen best hos dem som begynner behandlingen om høsten når D-vitaminstatusen er gunstigst. Men et forsvarlig D-vitaminnivå er godt for mer enn...
Asta Juzeniene, Johan Moan
18.02.2011
I nr. 18/2010 omtalte Veierød og medarbeidere sammenhengen mellom solarier og hudkreft ( 1 ). Vi har i 30 år hevdet at soling, særlig bråsoling, er hovedårsaken til hudkreft og vist det ved nord–sør-...