Asta Håberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asta Håberg

Asta Håberg
09.08.2007
Faro, SH Mohamed, FB Functional MRI Basic principles and clinical applications. 531 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2006. Pris USD 179 ISBN 0-387-23046-7 Denne boken er rettet mot klinikere...
Asta Håberg
20.04.2002
I den friske hjernen er det et utstrakt samarbeid mellom nevroner og astrocytter, blant annet er nevroner avhengige av metabolitter fra astrocytter for å produsere nevrotransmittere. Det har aldri...