Åshild Vege

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åshild Vege

J. Frederik Frøen, Åshild Vege, Eli Ormerod, Babill Stray-Pedersen
30.01.2001
I de senere år har antallet dødfødsler etter 16. svangerskapsuke i Norge utgjort i underkant av 1 % av alle registrerte svangerskap (1). I en nylig gjennomført studie, Oslo-studien, ble alle...
Arne Stray-Pedersen, Marianne Arnestad, Åshild Vege, Lisbeth Sveum, Torleiv Ole Rognum
03.11.2005
Det har lenge vært diskutert om spedbarn som sover sammen med foreldrene har økt risiko for krybbedød ( 1 ). Forekomsten av krybbedød i Norge har etter kampanjen mot mageleie falt dramatisk fra 142...