Asbjørn Haugsbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Haugsbø

Asbjørn Haugsbø, Bjørn-Inge Larsen
07.10.2004
Et nytt klassifikasjonssystem for funksjon, funksjonshemning og helse ble vedtatt av Verdens helseorganisasjon i 2001. Denne klassifikasjonen utfyller ICD-10 ved å sette det enkelte mennesket inn i...
Inge Kjønniksen, Leidulf Segadal, Asbjørn Haugsbø, Ragnar Hotvedt, Trond Jacobsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Lars Nordsletten, Valbjørg G. Søndenaa
20.02.2002
Sykehusinfeksjoner er en belastning for pasientene og en vesentlig kostnadsdrivende faktor i sykehus, og representerer årlig mange ekstra liggedøgn (1). En viktig undergruppe av sykehusinfeksjonene...