Asbjørn Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Eide

Asbjørn Eide, Just Haffeld, Ole Frithjof Norheim
18.10.2011
The right to health is included in international human rights conventions. The UN monitors national implementation, while the resources targeted at health measures by the member states are allocated...
Asbjørn Eide, Just Haffeld, Ole Frithjof Norheim
18.10.2011
Retten til helse er inkludert i internasjonale konvensjoner. FN overvåker den nasjonale gjennomføringen, men statenes ressurser til helsetiltak er svært ulikt fordelt. Spørsmålet om globalt medansvar...