Asbjørg S. Christophersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Asbjørg S. Christophersen (f. 1942) er cand.pharm., dr.scient. i analytisk farmasi og forsker.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Asbjørg S. Christophersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media