Asbjørg S. Christophersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørg S. Christophersen

Hassan Z. Khiabani, Asbjørg S. Christophersen, Jørg Mørland
01.03.2007
Veitrafikkulykker er en av de viktigste årsaker til skader og død. På verdensbasis skjer det ca. 1,2 million trafikkdødsfall årlig. I Norge blir det ifølge Statistisk sentralbyrå drept ca. 300...
Hassan Z. Khiabani, Asbjørg S. Christophersen, Jørg Mørland
01.03.2007
Ved mistanke om kjøring i påvirket tilstand gjøres det legeundersøkelse og tas blodprøver. Det blir gjort en foreløpig vurdering av påvirkning i henhold til veitrafikkloven. Blodprøven sendes fra...
Solfrid Hegstad, Asbjørg S. Christophersen, Hassan Z. Khiabani
17.01.2008
Det er estimert at 12 000 – 15 000 personer i Norge er sprøytenarkomane. Legemiddelassistert rehabilitering ble et landsomfattende behandlingstilbud i 1988 ( 1 ), nå er ca. 4 200 heroinavhengige...
Solfrid Hegstad, Lena Kristoffersen, Asbjørg S. Christophersen, Hassan Z. Khiabani
01.01.2009
I de senere år har håranalyser fått økende aksept som et viktig supplement til analyser med blod og urin som prøvemedium. Påvisning av legemidler og rusmidler i blod og urin reflekterer som oftest et...
Asbjørg S. Christophersen, Svetlana Skurtveit, Jørg Mørland
26.06.2003
Trafikkulykker koster Norge årlig ca. 25 milliarder kroner ( 1 ). Hvert år blir ca. 300 personer drept i trafikken ( 1 ), mens antall personer som må ha medisinsk behandling er ukjent. Innen EU dør...
Helge Waal, Asbjørg S. Christophersen, Grethe Frogopsahl, Linda Helen Olsen, Jørg Mørland
12.06.2003
Den kliniske nytteverdien av opioidantagonisten naltrekson begrenses av at pasientene ofte avslutter behandlingen for tidlig ( 1 , 2 ). Det er derfor gjort forsøk med depotpreparat ( 3 ) og med...
Silja Skogstad Tuv, Maren Cecilie Strand, Ritva Karinen, Elisabeth Leere Øiestad, Asbjørg S. Christophersen, Vigdis Vindenes
30.10.2012
Syntetiske cannabinoider (SC) er en stor gruppe rusmidler med cannabisliknende effekter. De kan være betydelig mer potente enn naturlig forekommende cannabinoider ( 1 ). Gjennom Internett-...