Arvid Bjørneklett

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arvid Bjørneklett

Oddbjørn Brubakk, Arvid Bjørneklett, Haakon Sjursen, Bjørg Viggen
09.08.2007
De siste tiår har det vært mye oppmerksomhet omkring mikrobers utvikling av resistens mot en rekke antimikrobielle midler ( 1 ). Overvåking av bruken av slike midler er ansett som en viktig metode...
Arvid Bjørneklett
23.09.2004
Jeg konstaterer at verken Scheel og medarbeidere eller Simonsen og medarbeidere kan referere til noe vitenskapelig arbeid som underbygger den gjentatte påstand om at rutinemessig bruk av...
Arvid Bjørneklett
26.08.2004
For ordens skyld – det er ikke undertegnede som kommenterer artikkelen til Paul og medarbeidere ( 1 ) i Tidsskriftet nr. 10/2004, men referenten Michael Bretthauer. Trolig fordi vi arbeider ved samme...
Jon Henrik Laake, Jon Bragi Bergmann, Fridtjov Riddervold, Arvid Bjørneklett, Pål Aukrust, Stig S. Frøland
20.05.2004
Vi er ikke så bekymret for at våre anbefalinger står i kontrast til synspunktene til dem Else Høibraaten & Burkhard Vangerow omtaler som «mange spesialister verden over». Salget av Xigris har så...
Jon Henrik Laake, Jon Bragi Bergmann, Fridtjov Riddervold, Arvid Bjørneklett, Pål Aukrust, Stig S. Frøland
18.03.2004
Legemidlet Xigris er nylig lansert av Eli Lilly som behandling for alvorlig sepsis. Virkestoffet i legemidlet er rekombinant humant aktivert protein C. Dokumentasjonen som ligger til grunn for...
Arvid Bjørneklett
18.11.2004
Det utsagn jeg ble sitert på av Bretthauer i Tidsskriftet nr. 10/2004, og som gav støtet til denne vedvarende diskusjonen, var at aminoglykosider burde anses som kontraindisert hos sepsispasienter...
Ellen Smith-Meyer, Arvid Bjørneklett, Elisabeth Swärd, Nina Refsum
20.01.2002
Av de skademeldinger som hvert år registreres i Statens helsetilsyn via meldesentralen, er 17 % relatert til legemidler og 85 % av disse til legemiddelhåndtering (1). Ved Rikshospitalet er...