Arne Stenrud Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Stenrud Berg

Arne Stenrud Berg, Siri Rostoft
09.12.2019
The number of older people with cancer is increasing ( 1 ). At the same time, new treatment options that may also be suitable for older patients are constantly being developed. Individual differences...
Arne Stenrud Berg, Siri Rostoft
03.12.2019
Antall eldre med kreft øker ( 1 ). Samtidig utvikles stadig nye behandlingsmuligheter som kan være aktuelle også for eldre. Med økende alder blir individuelle forskjeller i helsetilstand mer uttalt,...
Arne Stenrud Berg, Torgrim Tandstad
21.08.2017
Takk for god artikkel om et viktig tema. Vi mener imidlertid at de som starter behandling mot metastatisk prostatakreft som hovedregel bør kontrolleres i spesialisthelsetjenesten, gjerne i samarbeid...
Arne Stenrud Berg, Ayca Løndalen, Odd Terje Brustugun
16.06.2015
En mann i 60-årene ble utredet på bakgrunn av økende dyspné. Han hadde vært eksponert for asbest noen uker i 1970-årene, og hadde røykt fra 15 års alder. Det ble ikke funnet atypiske celler i...