Arne Stenrud Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Onkologisk poliklinikk

Drammen sykehus

Vestre Viken

Arne Stenrud Berg har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse og tolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Arne Stenrud Berg er ph.d., spesialist i onkologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arne Stenrud Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media