Arne Seternes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Karkirurgisk seksjon

Kirurgisk klinikk

St. Olavs hospital

og

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Han har bidratt med idé, utforming av studien, analyse, tolkning, litteratursøk, og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Arne Seternes er ph.d., spesialist i generell kirurgi, gastrokirurgi og karkirurgi, overlege ved Karkirurgisk seksjon, St. Olavs hospital, og forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.

Artikler av Arne Seternes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media