Arne Schjøth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Schjøth

Arne Schjøth
12.08.2004
Homofili kan fremby et komplisert og uensartet bilde. Det er et kontinuum mellom homo- og heterofili, og tilstanden er ikke nødvendigvis fastlåst. Dette reiser påtrengende etiske problemer...
Arne Schjøth
02.12.2004
Nevrobiologien bør danne basis for psykiatrien, hevdes det. Det synes imidlertid uklart hva en slik integrering innebærer. Viktige vitenskapsfilosofiske innvendinger mot en full integrering er det...
Arne Schjøth
02.12.2004
En hovedsak i denne debatten er at de homofiles organisasjoner bare omfatter anslagsvis 5 % av alle homofile. Innenfor den store tause majoritet er det flere som sliter med homofile livsproblemer,...
Arne Schjøth
02.12.2004
I Tidsskriftet nr. 18/2004 skriver Reidar Kjær & Morten Selle at «reparasjonsterapi» ved homofili er «ufaglig, uetisk og potensielt helseskadelig» ( 1 ). Jeg har tidligere fremholdt at det er...
Arne Schjøth
15.05.2003
Bidragene om medisinsk filosofi i Tidsskriftet gjennom de senere år har gått inn for at det biologisk-deterministiske menneskesynet bør erstattes av en humanistisk medisin, men har dessverre ikke...
Arne Schjøth
15.05.2003
Den finske psykologen Jaakko Seikkula utviklet i årene før 1998 sammen med sine medarbeidere et nytt behandlingsopplegg ved psykoser. Dette var basert på et sosialt nettverk med en åpen dialog rundt...
Arne Schjøth
07.04.2005
Det foreligger ingen representativ undersøkelse som har kartlagt spekteret av homofile erfaringer og holdninger innen den tause majoritet. Det gjelder også NOVA-rapporten. Jeg har likevel ikke...