Arne Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Sandvik

Arne Sandvik
09.10.2003
Knut W., Ruyter, Forskningsetikk Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. 345 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 348 ISBN 82 - 05 - 30813 - 6 Denne boken gir en oversikt over...