Arne Lied

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Lied

Arne Lied, Torstein H. Morstøl, Harald Vik-Mo
30.06.2002
Vi takker for kommentaren frå Einar Dale, der han understrekar at restenose er eit betydeleg problem etter koronar angioplastikk. Det blir etterlyst tiltak for profylaktisk reduksjon av restenose. I...
Arne Lied, Torstein Holm Morstøl, Harald Vik-Mo
20.05.2002
Koronar hjartesjukdom er den dominerande årsaka til sjukdom og død i eldre aldersgrupper, og koronarsjukdom hos eldre har ikkje vist same tilbakegang som hos yngre (1, 2). Behovet for...
Roald Borthne, Arne Lied, Asbjørn Karevold
14.01.2014
A woman in her fifties contacted her GP because in the previous three months she had experienced short bouts of irregular heartbeat, strong pulse and a feeling of «gurgling in the chest». She noticed...
Roald Borthne, Arne Lied, Asbjørn Karevold
14.01.2014
A woman in her fifties contacted her GP because in the previous three months she had experienced short bouts of irregular heartbeat, strong pulse and a feeling of «gurgling in the chest». She noticed...
Torstein Hole, Per Christian Juvkam, Arne Lied
02.06.2005
Trombolytisk behandling har vore standardbehandling ved akutt hjarteinfarkt med ST-elevasjon i nær 20 år ( 1 ). Effekten av trombolytisk behandling er tidsavhengig med avtakande effekt med aukande...
Roald Borthne, Arne Lied, Asbjørn Karevold
14.01.2014
En kvinne i 50-årene kontaktet fastlegen fordi hun de siste tre månedene hadde hatt kortvarige anfall med urolig hjerte, kraftig puls og følelsen av «bobling i brystet». Hun kunne merke dette når hun...