Arne Kristian Skulberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

og

Luftambulanseavdelingen

Prehospital Klinikk

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med analyse, tolking, litteratursøk, utarbeiding av manus og godkjenning av endelig versjon.

Arne Kristian Skulberg er postdok og spesialist i anestesiologi.

Artikler av Arne Kristian Skulberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media