Arne K. Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne K. Sandvik

Arne K. Sandvik, Ole Støren, Kristin Nørsett, Astrid Lægreid, Anne Lise Børresen-Dale, Ola Myklebost
20.04.2001
Nylig offentliggjorde det internasjonale Humant genom-prosjektet den første, nesten komplette arbeidsskissen over den menneskelige arvemassen (genomet), og i løpet av 1 – 2 år forventer vi å kjenne...
Jan Komorowski, Torgeir R. Hvidsten, Tor-Kristian Jenssen, Dyre Tjeldvoll, Eivind Hovig, Astrid Lægreid, Arne K. Sandvik
20.04.2001
Liv hos mennesker og dyr beror på et komplekst samspill mellom mange forskjellige celler og celletyper som styres av en lang rekke ytre og indre faktorer. Hittil har molekylærbiologer og...