Arne K. Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne K. Myhre

Arne K. Myhre
03.09.2018
Inge Nordhaug Kva ser vi – kva gjer vi Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver. 144 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-2010-6...
Kari Gulla, Arne K. Myhre, Dag Bratlid
20.09.2007
Diskusjonen omkring rutineundersøkelse av barns underliv er ikke av ny dato. Blant annet gikk den høyt i 1990-årene, den gang i kjølvannet av flere store overgrepssaker. Debatten har nå fått ny...
Arne K. Myhre
24.02.2015
Søftestad, Siri Andersen, Inger Lise Seksuelle overgrep mot barn Traumebevist tilnærming. 223 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 379 ISBN 978-82-15-02385-4 Seksuelle overgrep mot barn...