Arne K. Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arne K. Andreassen (f. 1956) er spesialist i kardiologi og leder program innen hjertesvikt/hjertetransplantasjon og innen pulmonal hypertensjon ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: arne.andreassen@rikshospitalet.no

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Arne K. Andreassen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media