Arne K. Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne K. Andreassen

Svein Simonsen, Arne K. Andreassen, Lars Gullestad, Torbjørn Leivestad, Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran
29.03.2007
Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført av Tor Frøysaker og medarbeidere ved Rikshospitalet i Oslo i 1983 ( 1 ). Rikshospitalet har etter dette hatt landsfunksjon for denne...
Arne K. Andreassen, Odd Geiran, Steinar Madsen, Aina Hognestad, Svein Simonsen
04.12.2003
Pulmonal hypertensjon er definert som et middeltrykk i a. pulmonalis over 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg ved belastning. Ved primær pulmonal hypertensjon er trykket i lungekretsløpet økt uten andre...
Lars Gullestad, Halfdan Aass, Arne K. Andreassen, Halfdan Ihlen, Svein Simonsen, John Kjekshus, Lisbeth Wikeby, Sigurd Nitter-Hauge, Jan G. Fjeld, Egil Lien, Thor Ueland, Stig S. Frøland, Pål Aukrust
20.06.2001
I de siste årene har det vært en betydelig fremgang i behandlingen av kronisk hjertesvikt. Kirurgisk behandling (bypassoperasjoner og behandling av klaffefeil) og medisinsk behandling med nye...
Arne K. Andreassen, Steinar Madsen, John Kjekshus, Svein Simonsen
20.04.2001
Lungekretsløpet utgjør normalt et lavtrykkssystem. Et middeltrykk i a. pulmonalis som overstiger 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg under belastning, defineres som pulmonal hypertensjon (1) og er...
Arne K. Andreassen, Arnfinn Nanbjør, Knut Endresen, Jon Offstad
20.10.2001
Behandlingstilbudet ved akutt transmuralt hjerteinfarkt (elevasjon av ST-segmentet eller nyoppstått venstre grenblokk i EKG) er betydelig endret de siste 15 – 20 år, særlig etter at det ble påvist...
Arne K. Andreassen, Frode L. Jahnsen, Rune Andersen, Hans-Jacob Haga
04.12.2003
Pulmonal hypertensjon er en tilstand hvor middeltrykket i det lille kretsløp overstiger 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg under arbeid, og kan ha flere årsaker. En sjelden form er venookklusiv sykdom,...
Marit Aarønæs, Kristina Hermann Haugaa, Arne K. Andreassen, Svein Simonsen, Erik H. Strøm, Odd Geiran
25.08.2005
Myokarditt kan involvere myocytter, interstitiet, vaskulære elementer og perikard. Klassifikasjonen har vært omdiskutert, og tilstanden kan skyldes en rekke forskjellige agenser som i det enkelte...
Arne K. Andreassen
04.09.2012
Pulmonary hypertension is a complex, multidisciplinary disease for which the classification and guidelines for diagnostics and treatment were revised in 2009 ( 1 , 2 ). The mean pressure in arteria...
Arne K. Andreassen, Einar Gude, Ole Geir Solberg, Thor Ueland
01.07.2011
Pulmonal arteriell hypertensjon er en kronisk og progressiv sykdom som karakteriseres av økt pulmonal vaskulær resistens, sekundært til hyperplasi av intima og hypertrofi av glatte muskelceller samt...
Arne K. Andreassen
26.06.2012
Under utredning og senere behandling av sjeldnere sykdommer tvinges klinikere til å gå til litteraturen for å få «oppskrifter» og råd som kan redusere deres usikkerhet i møtet med det uvanlige...
Arne K. Andreassen
04.09.2012
Pulmonal hypertensjon er en kompleks og multidisiplinær sykdom, der klassifisering og retningslinjer for diagnostikk og behandling ble revidert i 2009 ( 1 , 2 ). Middeltrykket i arteria pulmonalis er...