Arne Hjemmen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Hjemmen

Arne Hjemmen
08.04.2011
Behandling med metenamin (Hiprex) mot urinveisinfeksjon hos porfyripasienter kan føre til at akutte anfall og akutt porfyrisykdom overses. Porfyri er fellesbetegnelse for sykdommer som skyldes...
Arne Hjemmen
09.08.2011
Kroken, Jørn Bruk av tvang og makt Sosialtjenesteloven kapittel 4A i praksis. 169 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 269 ISBN 978-82-15-01798-3 Sosialtjenesteloven har siden 1999...