Arne Eivindson*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Eivindson*

Torstein Gundersen, Arne Eivindson*, Reidun Topland, Tormod Snaprud
28.02.2000
Utvikling av sekundær pulmonal hypertensjon ved kronisk obstruktiv lungesykdom er forbundet med dårlig prognose (1). Økningen av lungearterietrykket ved langvarig alveolær hypoksi og arteriell...