Arne Carlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Carlsen

Tore Grimstad, Arne Carlsen, Lars N. Karlsen
14.01.2019
Up to half of patients with Crohn’s disease develop fistulae in the course of the disease. The condition often requires multidisciplinary medical and surgical cooperation. Medical management is...
Tore Grimstad, Arne Carlsen, Lars N. Karlsen
09.01.2019
Opptil halvparten av pasientene med Crohns sykdom utvikler fistel i løpet av sykdomsforløpet. Tilstanden krever ofte et tverrfaglig medisinsk og kirurgisk samarbeid. Medikamentell behandling er...
Jens Vikse, Daniel Limi Cacic, Arne Carlsen, Trond Johan Cooper, Tore Grimstad
21.06.2016
A man in his 30s was hospitalised with suspected exacerbation of ulcerative colitis. An interdisciplinary assessment revealed a potentially life-threatening condition. A man with ulcerative colitis...
Jens Vikse, Daniel Limi Cacic, Arne Carlsen, Trond Johan Cooper, Tore Grimstad
21.06.2016
En mann i 30-årene ble innlagt i sykehus med mistanke om forverring av ulcerøs kolitt. En tverrfaglig utredning avdekket en potensielt livstruende tilstand. En mann med mangeårig ulcerøs kolitt ble...