Arne Carlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gastroenterologisk seksjon

Stavanger universitetssjukehus

Han har bidratt til manusutarbeiding, revisjon og godkjenning av endelig versjon.

Arne Carlsen er spesialist i indremedisin og under spesialisering i fordøyelsessykdommer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arne Carlsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media